การส่ง และ การคืนสินค้า

การส่งของ
หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ และทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ใน web เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทาง e-mail หรือ แจ้งในหน้า "แจ้งโอนเงิน/ติดต่อเรา" เมื่อเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว เราจะตรวจสอบกับทางธนาคาร หากเราได้รับชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งของไปให้ท่านทาง EMS ภายในระยะเวลา ประมาณไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ ต้องเผื่อเวลาที่ใช้ในการเตรียมสินค้าด้วย แต่โดยปกติ ท่านควรจะได้รับสินค้า ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่เราได้รับชำระเงิน ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที ที่เราได้จัดส่งสินค้าให้ท่านแล้ว
เมื่อพ้นกำหนด 7 วันไปแล้ว ท่านยังไม่ได้รับสินค้าดังกล่าว กรุณาติดต่อแจ้งให้เราทราบทันทีที่ sales@AVBestBuy.com โดยระบุ
ชื่อ - วันที่โอนเงิน - จำนวนเงิน - สินค้าที่สั่งซื้อ - หมายเลขของคำสั่งซื้อ (order no.) - e-mail address ของท่าน - เบอร์โทรศัพท์ มายังเรา เพื่อที่เราจะได้ทำการตรวจสอบและติดตามสินค้าให้
หากพ้นกำหนด 20 วัน นับแต่วันที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีของเรา และท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งให้เราทราบตามวิธีการขั้นต้น ในกรณีนี้ หากท่านระบุความประสงค์ที่จะยกเลิกการสั่งสินค้า และ รับเงินคืน กรุณาแจ้งหมายเลขบัญช๊ - ธนาคารของท่านให้เราทราบ ทางเรายินดีจะทำการโอนเงินคืนไปให้ท่านเต็มตามจำนวนที่ท่านโอนให้เราทันที

การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า
ในขณะนี้ ทางเรา ยังไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า
แต่เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันกับที่ท่านสั่งซื้อให้แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าจากเราแล้ว และพบว่าสินค้ามีความชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ในกรณีนี้กรุณาติดต่อแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ที่ sales@AVBestBuy.com เมื่อเราได้รับสินค้าที่เสียหายคืนจากท่านแล้ว ทางเรายินดีที่จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ รุ่นเดียวกันให้แก่ท่าน ทั้งนี้เพื่อท่านจะได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์จากเรา
อนึ่ง ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทาง E-mail ภายใน 5 วัน นับแต่วันรับสินค้า หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางเราจะไม่เปลี่ยนสินค้าให้ท่าน

ในกรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายในภายหลัง
กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบครับ ทาง AVBestBuy มีความยินดีที่จะทำการตรวจสอบแก้ไขให้สายกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ สำหรับค่าใช้จ่าย ทางเราจะพยายามจัดเก็บให้ต่ำที่สุด ซึ่งต้องขออดูเป็นกรณีๆไปว่า จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
ดำเนินการต่อไป
รายการสินค้า
เข้าสู่ระบบ
E-Mail Address:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน ?
ลงทะเบียนใหม่
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
Thai English
QR Code PromptPay
QRcodePromptPay
ส่งฟรี EMS
เมื่อซื้อครบ 1,500
 ส่งฟรี EMS เมื่อซื้อสินค้าเกิน 1,500.00฿
ส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
คำนวณจากราคาสินค้า
ข้อมูลทั่วไป