270.00฿

Vibrapod
[vibrapod]

VibrapodVIBRAPOD Isolators are 9/16" Tall (1.4 cm.)
Diameter of 2 7/16". (6.2 cm.)
The Diameter of the Dome is 1 5/8". (4.2 cm.)

แรงสั่นสะเทือน หรือ แรงกระทำ ที่ส่งผ่านระหว่าง อุปกรณ์เครื่องเสียง - Home Theater ของคุณกับสภาพแวดล้อมภายนอก จะส่งผลเสียต่อคุณภาพที่ได้ ลดแรงกระทำดังกล่าว ทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ ด้วย Vibrapod ผลิตภัณฑ์ประเภท Isolator ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวง audiophile/videophile มาอย่างเนิ่นนาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักวิจารณ์และนักเล่นทั่วโลก
Vibrapod จะช่วยให้เสียงเบสมีรายละเอียดและความลึกดีขึ้น มี dynamic ดีขึ้น ภาพของวงชัดเจนขึ้น ช่วยให้รายละเีอียดของเสียงเด่นขึ้น บรรยากาศ ความใสของเวทีเสียงจะดีขึ้น และใช้ได้ผลกับเครื่องเล่น DVD player ด้วย โดยจะช่วยให้ภาพที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น


Vibrapods
Kalman Rubinson กล่าวว่า"เมื่อรองไว้ใต้เครื่อง CD Player/Transport , DAC และ Preamps ด้วย Vibrapod ขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 3 นิ้ว) ที่จัดเรียงไว้ตามแบบ จะช่วยป้องกันการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนต่างๆระหว่างเครื่องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้น"
แบ่งออกเป็น 5 รุ่น สามารถรองรับน้ำหนักตั้งแต่ 2-28 ปอนด์ (1.00 - 12.7 kg) โดยจัดจำนวนของ Vibrapod ให้เหมาะสมกับน้ำหนักเครื่อง ผมมีกล่องที่เต็มด้วย Vibrapod 1 กล่องอยู่ข้างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทุกเครื่องของผมมี Vibrapod รองอยู่ใต้เครื่องเสมอ
Read many Vibrapod's Review


The Absolute Sound

Vibrapods are small, flexible vinyl pucks that can transform a system. They're numbered by their weight-bearing loads: put them under speakers and electronics and hear bass extension and smoother highs. At four for $24 , who says great tweaks ahve to be expensive? Just out, Vibrapod Cones - use them as standalone footers or combine with Vibrapods to get even more out of your system.

การใช้งาน Vibrapod ทำได้โดยง่าย เพียงแต่หาว่า อุปกรณ์ของคุณมีน้ำหนักเท่าไร แล้วคำนวณหารุ่นและ จำนวนของ vibrapod ที่เหมาะสม นำ vibrapod ไปวางใต้อุปกรณ์ของคุณ โดยวางไว้ที่ริมขอบนอกของแท่นไม้รองเครื่อง หรือ รองใต้ขาของเครื่อง เพียงเท่านี้ Vibrapod ก็จะทำการแยกเครื่องของคุณออกจากแรงกระทำภายนอกในทันที

อ่านคำแนะนำวิธีติดตั้ง และั ใช้งาน Vibrapod โดยละเอียดได้ที่นี่ click

Vibrapod แบ่งออกเป็น 5 model ซึ่งรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน ดังนี้
Vibrapod

น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุด
(สำหรับ Vibrapod
แต่ละชิ้น)
lbs and kg

ช่วงน้ำหนักที่ใช้ได้
น้อยสุด-มากสุด
(สำหรับ Vibrapod
แต่ละชิ้น)
lbs and kg

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

Model 1
2 1/2

1.13
2 ถึง 3

.90 ถึง1.36
CD, DVD, DSS Receivers,
Laserdisc Players & Transports,
DAC's, Preamps, Amplifiers,
Integrateds, Turntables, Speakers
Model 2
6

2.72
4 ถึง 8

1.81 ถึง 3.62
CD, DVD, DAC's,
Laserdisc Players & Transports,
Preamps, Amplifiers,
Integrateds, Turntables, Speakers
Model 3
10

4.53
8 ถึง 12

3.62 ถึง 5.44
Amps ที่มีน้ำหนักปานกลาง,
DAC's, Transports,
Turntables, Speakers
Model 4
16

7.26
14 ถึง 18

6.35 ถึง 8.16
Amps ที่มีน้ำหนักมาก,
DAC's, Transports,
Turntables, Speakers
Model 5
25

11.33
22 ถึง 28

9.97 ถึง 12.70
Amps ที่มีมีน้ำหนักมากเป็นอย่างยิ่ง,
Turntables,
Speakers

Vibrapod model ไหน เหมาะกับคุณ
ในการใช้ Vibrapod นั้น ควรใช้ Vibrapod จำนวน 8 ชิ้น ต่ออุปกรณ์ 1 ชิ้น (คุณอาจจะใช้แค่ 3-4 ชิ้นก็ได้ แต่คำแนะนำของผู้ผลิต แนะนำให้ใช้ 8 ชิ้น)
พิจารณาเครื่องของคุณว่า ท้องเครื่องแบนเรียบหรือไม่ ขาของเครื่องมีความหนามากกว่า vibrapod หรือไม่ หากท้องเครื่องแบนเรียบ และ ขารองเครื่องไม่หนาไปกว่า vibrapod คุณก็สามารถใช้ vibrapod รองใต้ท้องเครื่องโดยตรงตามรูปนี้
หากท้องเครื่องของคุณไม่แบนเรียบ หรือ ขารองเครื่องมีความหนามากกว่าความสูงของ vibrapod คุณต้องติดตั้งโดยใช้กาารติดตั้งแบบ sandwich โดยวางvibrapod แทรกกลางระหว่างแผ่นไม้ MDF (หรือวัสดุอื่นที่แบนเรียบ) กับชั้นวางเครื่องเสียง แล้ววางเครื่องเสียงลงบนแผ่นไม้ MDF อีกที ดังรูป
คำนวณหาน้ำหนักของเครื่องเสียง + น้ำหนักของแผ่นไม้ MDF (หากว่าต้องใช้) แล้วหารด้วยจำนวนของ vibrapod ที่คุณต้องการใช้ เช่น
เครื่องเสียงหนัก 10 kg.
ไม้ MDF หนัก 0.5 kg
รวม 10.5 kg
ต้องการใช้ vibrapod 8 ชิ้น
10.5 / 8 = 1.31 kg ต่อชิ้น
เมื่อดูค่าจากตารางจะเห็นว่า ที่ 1.31 kg ต่อชิ้นนั้น model ที่เหมาะสมคือ Model 1
ดังนั้น คุณควรใช้ Vibrapod model 1 จำนวน 8 ชิ้น เพื่อรองใต้เครื่องของคุณ

นำ vibrapod ไปวางรองไว้ใต้เครื่องในรูปฟอร์มดังนี้

ข้อควรระวัง !
Vibrapod อาจจะทิ้งรอยคราบไว้บน ผิวไม้ อะครีลิค และผิวงานที่ทาสี โดยไม่สามารถลบออกได้ มันอาจจะทำให้สีลอกหลุดได้ โดยเฉพาะผิวที่เคลือบด้วยแลกเกอร์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์หรือชั้นวางเครื่องของคุณ กรุณาใช้แผ่นพลาสติคที่หนาพอสมควร เช่นแผ่นใส overhead หรือ wax paper หรือ ไพ่พลาสติค กั้นระหว่างอุปกรณ์หรือชั้นวางเครื่องของคุณกับ vibrapod เสมอ

ในกรณีที่ใช้ vibrapod 8 ชิ้น

น้ำหนักที่แนะนำให้ใช้

น้ำหนักน้อยที่สุดที่ใช้ได้

รับน้ำหนักได้ไม่เกิน

Model 1 20 lbs
9.07 kg
16 lbs
7.25 kg
24 lbs
10.88 kg
Model 2 48 lbs
21.77 kg
32 lbs
14.51 kg
64 lbs
29.02 kg
Model 3 80 lbs
36.28 kg
64 lbs
29.02 kg
96 lbs
43.54 kg
Model 4 128 lbs
58.05 kg
112 lbs
50.80 kg
144 lbs
65.31 kg
Model 5 200 lbs
90.71 kg
176 lbs
79.83 kg
224 lbs
101.60 kg


หมายเหตุ
- สินค้ารายการนี้ มีบริการ "สินค้าสาธิต"
- คู่มือการใช้งาน และคำแนะนำในการติดตั้งอย่างละเอียด

Available Options:

Amount:

Model:

Reviews

menu
Login
E-Mail Address:

Password:


Password Forgotten ?
New Account
Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Thai English
QR Code PromptPay
QRcodePromptPay
0 items
Free Shipping
FREE EMS shipping on orders over1,500.00฿
Thailand only
(based on item price)
Share Product
Share on Facebook
Information


Manufacturer Info
Vibrapod
Other products