165.00฿

Red Rocker
[XXredrock]

Red Rocker
2.0mm

1 3/16" long
1" wide

It's RED, it ROCKS!

Note: This is a very limited run.
Also, thicknesses will vary on this model up to 10%

วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
Chicken Picker Amber
Chicken Picker Amber
Euro Smokey Mountain
Euro Smokey Mountain
Tradition Sapphire Blue
Tradition Sapphire Blue
Screamer Woodstock
Screamer Woodstock
Joker
Joker
Chicken Picker Smokey Mountain
Chicken Picker Smokey Mountain
รายการสินค้า
เข้าสู่ระบบ
E-Mail Address:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน ?
ลงทะเบียนใหม่
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
Thai English
QR Code PromptPay
QRcodePromptPay
ส่งฟรี EMS
เมื่อซื้อครบ 1,500
 ส่งฟรี EMS เมื่อซื้อสินค้าเกิน 1,500.00฿
ส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
คำนวณจากราคาสินค้า
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค
ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลผู้ผลิต
V-picks
สินค้าอี่นๆ